cloud-computing.png

Privacy Policy

Managers in Hygiene & Health

PRIVACYVERKLARING ANT SOLUTIONS BV
 

Ant Solutions BV biedt een SaaS softwareoplossing en
beschikt over vele tevreden gebruikers. Een goede vertrouwensrelatie creëren is
voor Ant Solutions BV vanzelfsprekend.

 

Wij, van Ant Solutions BV, verwerken bewust zo min
mogelijk persoonsgegevens van u en nemen diverse maatregelen om de bescherming
van uw persoonsgegevens te waarborgen.

In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit welke
persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij deze verwerken en voor welke doeleinden
deze worden verwerkt. PERSOONSGEGEVENS EN DOEL VAN HET GEBRUIK

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende
doeleinden:

 

1.    Reageren
op een vraag, mededeling of reactie:

 

Indien u ons contactformulier invult of telefonisch of
per e-mail contact met ons opneemt, vragen wij u om persoonsgegevens met ons te
delen, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze
persoonsgegevens gebruiken wij op basis van een gerechtvaardigd belang. Wij
kunnen op deze manier uw vraag beantwoorden of reageren op uw mededeling of
reactie.

 

2.    Uitvoeren
van onze dienstverlening

 

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening verwerken wij
persoonsgegevens van u als klant of relatie, waaronder uw voor- en achternaam,
contactgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens. Deze
persoonsgegevens verwerken wij omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering
van onze overeenkomst.

 

3.    Administratieve
handelingen

 

Naast de persoonsgegevens die wij verwerken voor het
uitvoeren van onze dienstverlening (voor- en achternaam, contactgegevens,
e-mailadres, telefoonnummer), verwerken wij ook uw bankgegevens vanwege
administratieve handelingen. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke
verplichtingen. U kunt hierbij denken aan de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

 

4.    Behandelen
van geschillen

 

Uw voor- en achternaam en contactgegevens kunnen wij
gebruiken voor de behandeling van eventuele geschillen. Wij doen dit op basis
van een gerechtvaardigd belang.

 

5.    Verbeteren
van de website en analyseren gebruikersactiviteit

 

Het verbeteren van onze website zien wij als een
gerechtvaardigd belang. Hierbij gebruiken wij uw IP-adres. Uw IP-adres wordt
ook gebruikt om uw gebruikersactiviteit op onze website te meten, met als doel
de website en onze diensten te verbeteren. Meer informatie leest u hierna onder
“cookies”.

 

 

 

 

 

BEWAARTERMIJNEN

 

Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard
dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens zijn
verzameld, tenzij deze gegevens moeten worden bewaard op grond van een
wettelijke verplichting.

 

Uw gegevens in
onze administratie worden binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen
bewaard. Verder worden persoonsgegevens bewaard in het kader van het behandelen
van geschillen.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

 

Wij verstrekken en delen uw persoonsgegevens niet aan
andere organisaties, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Voor de uitvoering van een overeenkomst kan het voorkomen
dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met externe kwaliteitscontroleurs. Met
deze derde partijen hebben wij afspraken vastgelegd om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Dit geldt
ook voor overige partijen waarmee wij persoonsgegevens delen, zoals de
accountant en softwareleveranciers.

 

COOKIES

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website ontvangen wij
bepaalde gegevens van u, zoals de webbrowser van uw computer, smartphone of
tablet, die wij bewaren in kleine tekstbestanden, welke ook wel cookies worden
genoemd. Bij een volgend bezoek op onze website herkennen wij uw browser en
kunnen wij de functies van onze website op u afstemmen. Wij gebruiken
functionele en analytische cookies.

 

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed
functioneert en dat uw voorkeuren worden opgeslagen.

 

Analytische cookies

Met deze cookies wordt uw gedrag op onze website
geanalyseerd en gebruikt om gebruikersactiviteiten te meten met als doel de
website, onze producten en diensten te verbeteren. Wij maken gebruik van de
cookies van Google Analytics.

 

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens zo
goed mogelijk te beschermen. Zo is onze website versleuteld met een
SSL-encryptie, welke u kunt herkennen aan de protocolaanduiding voorafgaand aan
het webadres van “http” in “https” en een groen slotje. Gegevens die via de
website worden verstuurd kunnen door de Secure Socket Layer niet zomaar worden
onderschept. Onze organisatie is ISO 9001 gecertificeerd (een
kwaliteitsmanagement systeem). Daarnaast worden gegevens beveiligd opgeslagen.

 

 

 

LINKS

Onze website kan links bevatten naar andere websites,
zoals bijvoorbeeld Linkedin. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met
betrekking tot de omgang door die websites met uw persoonsgegevens. Lees
hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

 

UW RECHTEN VANUIT DE AVG

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en foutieve
persoonsgegevens te laten corrigeren. In sommige gevallen heeft u het recht uw
persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld omdat deze verouderd zijn. De
verwerking van uw persoonsgegevens kan dan (tijdelijk) worden beperkt. Indien
er sprake is van een door u verleende toestemming bij de verwerking van uw
persoonsgegevens, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van één of meerdere bovengenoemde rechten? Neem dan gerust
contact met ons op.

 

VRAGEN, VERZOEKEN EN KLACHTEN

Heeft u een vraag, verzoek of klacht over de wijze waarop
wij omgaan met uw persoonsgegevens of onze privacyverklaring? Neem dan gerust
contact met ons op.

 

 

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie leest u op:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

 

WIJZIGINGEN

 

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 juni 2019. Wij
kunnen de privacyverklaring wijzigen. Op onze website wordt altijd de meest
recente versie beschikbaar gesteld.

Ant Solutions BV

 

Poolzeestraat 7

 

8226 DA  Lelystad

 

0320-264285

 

privacy@antsolutions.nl